Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang


De Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang (afgekort VLKV) is door een aantal inwoners opgericht met het doel het unieke karakter van het dorp Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal te bewaren. Het dorp is immers geheel omringd door bollenvelden en weilanden en niet aan andere woonkernen vastgegroeid en het aantal inwoners is beperkt tot ca. 2300.


De doelstellingen staan als volgt in de statuten omschreven:

  1. Behoud van het landelijk karakter van het dorp Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal en de daaraan verbonden landschappelijke en ecologische waarden.
  2. Eventuele groei van het dorp mag uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande bebouwde omgeving zoals die feitelijk bestond ten tijde van de oprichting van de VLKV in juni 2009.

Ook waardevolle elementen in het landschap wil de VLKV behouden, bijv. de oude boomgaard bij de boerderij aan de Vogelenzangseweg 240, het Kerkpad door het weiland en de oude boerderijen in de strandvlakte.Iedereen die de genoemde doelstellingen van de vereniging onderschrijft, kan lid worden. Ga daarvoor naar de pagina 'lidmaatschap'.


De VLKV is bereikbaar via twee e-mailadressen:

secretariaat:
ledenadministratie en penningmeester: 
secr.vlkv@gmail.com
penn.vlkv@gmail.com

Het bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter:Ronald Paul
secretaris:Dirk Kapteyn den Boumeester
penningmeester:  Theo Schavemaker
bestuurslid:Hans de Heus