Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang


2019: 10 jaar VLKV!


Draag je het landelijk karakter van ons dorp ook een warm hart toe?
Samen staan we sterk - word ook lid!